Lịch tiêm chủng cho trẻ

Với sự giúp đỡ của máy tính của chúng tôi, bạn có thể nhanh chóng tạo một lịch trình tiêm chủng cho con bạn. Để làm điều này, nhập ngày sinh của đứa trẻ và nhấp vào nút "Tính lịch trình".

Lịch dựa trên phiên bản hiện tại của Lịch tiêm chủng quốc gia, được thông qua bởi Lệnh số 25n ngày 21 tháng 3 năm 2014, của Bộ Y tế Liên bang Nga. Lệnh này đã phê duyệt các điều khoản và loại tiêm chủng, miễn phí cho tất cả theo chính sách OMS.

Ngày sinh

Mang thai

Phát triển

Sức khỏe