Lịch phát triển của trẻ

Với sự trợ giúp của máy tính của chúng tôi, bạn có thể kiểm tra xem sự phát triển của con có phù hợp với các tiêu chuẩn được chấp nhận hay không. Để làm điều này, nhập ngày sinh của đứa trẻ và nhấp vào nút "Tạo lịch".

Ngày sinh

Mang thai

Phát triển

Sức khỏe